Yeni Girisimler ACR-144 ve ACR-148

ACR-144

Kaliforniya Eyalet Asamblesi üyesi Bob Blumenfield (D-San Fernando Vadisi) tarafından Eyalet  Asamblesine 10 Mart 2010 tarihinde sunulan ve her yıl Nisan ayının “Soykırım Farkındalık ve Önleme Ayı”  olarak ilan edilmesini öngören ACR-144 sayılı karar tasarısının metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılması mümkündür:

 http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/asm/ab_0101-0150/acr_144_bill_20100322_amended_asm_v98.html

 Kaliforniya’daki Türk toplumunun değerli üyelerinin, sözkonusu toplantı öncesinde aşağıdaki linklerden bilgilerine ulaşılabilecek Eyalet Asamblesi ve Senatosu  üyeleri ile irtibata geçerek sözkonusu tasarıya ilişkin tepkilerini bireysel veya kollektif olarak dile getirmeleri ve konu hakkında diğer toplum mensuplarını bilgilendirmeleri şükranla karşılanacaktır. 

 Eyalet Asamblesi Üyeleri:

http://www.assembly.ca.gov/clerk/MEMBERINFORMATION/memberdir_1.asp

 Eyalet Senatosu Üyeleri:

http://www.senate.ca.gov/~newsen/senators/senators.htp

——————————————————————————————————————-

 ACR-148

 Los Angeles’ın bir bölümü ile Montebello şehrini içeren 58’inci bölgeyi temsil eden Kaliforniya Eyalet Asamblesi’nin Demokrat üyesi Charles Calderon tarafından 22 Mart 2010 tarihinde Eyalet Asamblesi’ne sunulan ACR-148 sayılı karar tasarısının metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılması mümkündür:

 http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/asm/ab_0101-0150/acr_148_bill_20100322_introduced.html

  Kaliforniya’daki Türk toplumunun değerli üyelerinin bireysel ve müşterek şekilde sözkonusu tasarıya aşağıdaki linklerden bilgilerine ulaşılabilecek Eyalet Asamblesi ve Senatosu  üyeleri nezdinde tepkilerini göstermeleri şükranla karşılanacaktır.

 Eyalet Asamblesi Üyeleri:

http://www.assembly.ca.gov/clerk/MEMBERINFORMATION/memberdir_1.asp 

 Eyalet Senatosu Üyeleri:

http://www.senate.ca.gov/~newsen/senators/senators.htp