19 Mayis Genclik ve Spor Bayrami Kutlu Olsun

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 94’nci yıldönümünde, Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbali, ülkemizin umudu ve geleceği olan gençlere Atatürk tarafından bayram olarak hediye edilmiş 19 Mayis Ataturk’u Anma Genclik ve Spor Bayrami’ni kutluyor, dernegimiz olarak her zaman ve her sartta Mustafa Kemal’e devrimlerine, ilkelerine, inancına, sonsuza kadar sahip çıkacagimiza ve her zaman koruyacagimiza soz veriyoruz.

ATASC Yonetim Kurulu

—————————–

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

Turkish Youth,

Your first duty is to preserve and to defend Turkish Independence and the Turkish Republic forever.

This is the very foundation of your existence and your future. This foundation is your most precious treasure. In the future, too, there may be malevolent people at home and abroad, who will wish to deprive you of this treasure. If some day you are compelled to defend your independence and your Republic, you must not hesitate to weigh the possibilities and circumstances of the situation before doing your duty. These possibilities and circumstances may turn out to be extremely unfavorable. The enemies conspiring against your independence and your Republic may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world.

It may be that, by violence and trickery, all the fortresses of your beloved fatherland may be captured, all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every corner of the country invaded. And sadder and graver than all these circumstances, those who hold power within the country may be in error, misguided and may even be traitors. Furthermore, they may identify personal interests with the political designs of the invaders. The country may be impoverished, ruined and exhausted. Youth of Turkey’s future, even in such circumstances it is your duty to save Turkish Independence and the Republic. You will find the strength you need in your noble blood.